Dar�elis kuriame vaikai valgo daug vaisių ir dar�ovių !!!


                                                                 

   Čia smagu atvesti vaikutį keletui valandų ar visai dienai.

  
Valandinė prie�iūra 2,5 /val.
  
Visa diena 15 (galima lankyti keletą dienų per mėnesį).


 Apie Mus

 Dienos Centras

 Ugdymas

 Kainos

 Pradinukų prie�iūra

 Kontaktai