Dar�elis kuriame vaikai valgo daug vaisių ir dar�ovių !!!


                                           

   Priimame pradinių klasių mokyklinukus po pamokų praleisti pas mus likusią
   dienos dalį : pamokų ruo�a,
u�siėmimai ir �aidimai.

   Pusė dienos : 35 /mėn.

   Priimame pradinių klasių mokyklinukus vasaros atostogų metu visai dienai ar
   pusei dienos : �aidimai, pramogos, veikla ir u�siėmimai mūsų dideliame kieme.

   Visa diena   : 65/mėn.

    

 Apie Mus

 Dienos Centras

 Ugdymas

 Kainos

 Pradinukų prie�iūra

 Kontaktai