Darželis kuriame vaikai valgo daug vaisių ir daržovių !!!


                                                                                  
   Darželyje naudojame Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo
   ministerijos patvirtintą
   "Vėrinėlio" programą,taip pat vadovaujamės Valdorfo ir Montesori
   metodikomis.
   Darželyje vyksta 'Kimoči pamokėlės'-jų metu vaikai mokomi suprasti savo
   ir kitų jausmus, bei nuotaikas.
   Didelį dėmesį skiriame vaiko adaptacijos procesui,ugdymo sistemos
   pritaikymui pagal vaiko amžių, galimybes ir sugebėjimus.
   Mūsų pedagogai gerbia ir vertina kiekvieno vaiko individualumą,
   atsižvelgia į tėvų pageidavimus ir lūkesčius.
   Vaikystė yra svarbiausias asmenybės formavimosi etapas,todėl didelį
   dėmesį skiriame žaidimams, kad vaikas pažintų pasaulį ir mokytųsi per
   veiklą, žaidimus, bendravimą.
   Todėl vaikai greitai išmoksta įvairių darbelių,pasijunta
   dailininkais,kūrėjais,
   išmoksta džiaugtis savo pasiektais rezultatais, kurdami auga ir tobulėja.
Švenčiame :

Rudenėlio šventę
Kalėdinę šventę
Užgavėnes

Velykas
Jonines

 


 Apie Mus

 Dienos Centras

 Ugdymas

 Kainos

 Pradinukų priežiūra

 Kontaktai